Wat is uw woning waard? Deze vraag zult u zichzelf wel eens stellen, maar ook instanties als de fiscus en financiële instellingen zijn geïnteresseerd in deze waarde. Een taxatierapport kunt u onder andere nodig hebben voor:

  •  uw hypotheek, bijvoorbeeld bij koop, verbouwing of oversluiting
  •  inzicht in de waarde voor een koop- of verkoopbeslissing
  •  waardebepaling ten behoeve van nalatenschappen, onderlinge verkoop, scheidingen
  •  het vaststellen van de waarde bij fiscale aangelegenheden