Wat is uw woning waard? Deze vraag zult u zichzelf wel eens stellen, maar ook instanties als de fiscus en financiële instellingen zijn geïnteresseerd in deze waarde. Een taxatierapport kunt u onder andere nodig hebben voor:

  •  uw hypotheek, bijvoorbeeld bij koop, verbouwing of oversluiting
  •  inzicht in de waarde voor een koop- of verkoopbeslissing
  •  waardebepaling ten behoeve van nalatenschappen, onderlinge verkoop, scheidingen
  •  het vaststellen van de waarde bij fiscale aangelegenheden

Als beëdigd en gecertificeerd taxateur kunnen we de waarde betrouwbaar vaststellen. Naast onze parate marktkennis raadplegen we bij het bepalen van de waarde o.a. de NVM database en het Kadaster. Vanzelfsprekend verrichten we ook gevalideerde taxaties met het keurmerk van het NWWI. Onze taxatierapporten worden door alle banken, verzekeringsmaatschappijen, geldverstrekkers en instanties geaccepteerd. Kijkt u voor meer info op www.nwwi.nl en www.vastgoedcert.nl